Türkiye Tik/Tourette Sendromu Gönüllüleri

Başlangıç Noktası
Bize katılın

Drawing (14)

Başlangıç Noktası

Tourette Sendromu nedir? Temel bilgiler ve ilk okunmasi gereken makaleler burada!

team-#22882e-266x127-

Takımımızın enerjik ve istekli bireylere ihtiyacı var. Birisinin hayatında fark yaratmak için sen de bize katılabilirsin!

Drawing (12)

TS Hakkında Merak Edilenler

Genel soruların cevapları burada!

Drawing (14)

Başlangıç Noktası


Tourette Sendromu(TS) nedir?

Tourette Sendromu, vücuttaki kas gruplarının istem dışı ve ani şekilde kasılması ile ortaya çıkan hareket ve ses tikleri ile ilerleyen kalıtsal bir rahatsızlıktır; sendromun beyin gelişimindeki bir farklılıktan ötürü ortaya çıktığı öne sürülmektedir. TS ile yaşayan bireylerin çoğunda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite(DEHB), Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB)-çeşitli takıntılar, kaygı bozuklukları, agresyon(saldırgan davranma eğilimi), bağımlılıklara ve depresyona eğilim gibi eşlikçi durumlar(komorbiditeler)sıklıkla görülmektedir. Bahsi geçen eşlikçi durumların ortaya çıkmasının önüne geçebilmek adına çocukluk döneminde gerekli sosyal desteğin sağlanması, özgüven gelişiminin pekiştirilmesi çok önemlidir.
TS'de görülen tikler göz kırpma, ani ve sertçe kafa sallama, yüz ekşitme, hayvan sesleri çıkarma, boğaz temizlemeden tutun kişiyi sosyal anlamda kendisini zor duruma sokabilecek kişilere/nesnelere uzanma, bağırma, küfür etme/müstechen el hareketleri yapma(bu iki tik vakaların 10%undan azında görülmektedir ve sıklıkla geçicidir) veya kişinin kendisine zarar vermesine sebep olabilecek nesnelere vurma tikine kadar çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. TS tanısı almış bireylerin çoğunda tikler 4-6 yaşlarında başlar, ergenlik dönemi ile bu tikleri sıklığı ve şiddeti artar, yetişkinlik döneminde ise tiklerde gerileme görülür ancak azınlık vakada orta yaşa erişildiğinde bile tiklerin yoğun şekilde devam edildiği bilinmektedir.

Türkiye Tik ve Tourette Sendromu Gönüllüleri(TTSG)'nin rolü nedir?
TTSG olarak amacımız, toplumu bu sendrom hakkında bilgilendirmek ve bu sendroma sahip bireylere tecrübelerini paylaşabilecekleri bir platform yaratarak tik bozukluklarına sahip bireylerin sosyal, akademik ve profesyonel yaşamda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırabilmek.

 

TS Hakkında Merak Edilenler

1) Tik nedir?

Tikler vücumuzdaki kas gruplarının ani ve istem dışı kasılması ile ortaya çıkan hızlı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan, stereotipik(basmakalıp ve belli bir akışı izleyen) hareketler ya da seslerdir. Hareket tikleri ” motor tikler”, ses tikleri ise “vokal tikler” olarak adlandırılır. Tikler, kapsadıkları kas gruplarının sayısına göre basit ve kompleks(karmaşık) tikler olmak üzere yine kendi içlerinde iki gruba ayrılır.

2) Hareket tikleri nelerdir?

Basit hareket tikleri, göz kırpma, yüz ekşitme, çene hareketleri, kafa sallama, omuz silkme, boyun germe şeklinde olabilir.
Kompleks (karmaşık) motor tikler birkaç kas grubunu ya da birkaç hareketin birleşimini içerir. Daha yavaş ve amaca yöneliktir. Örneğin: sekmek, dönmek ve zıplamak

3) Ses tikleri nelerdir?

Basit ses tikleri: burun çekme, boğaz temizleme, hırıltı sesi çıkarma ve bağırmadır.
Kompleks boğaz tikleri: sözcük ya da cümlelerdir. Anlamlı ya da anlamsız olabilir . % 10-15 oranında kelimeler uygunsuz olabilir (küfür, etnik aşağılayıcı sözler gibi); buna koprolali denir. Medyada Tourette Sendromu denince ilk akla gelen tik koprolaliymiş gibi duyurulsa da her Tourette Sendromu tanısı alanda her zaman bulunmayabilir; olduğunda kalıcı değildir.

Drawing (12)